Existeixen realment problemes ambientals? Són tan importants? Estan relacionats amb la pobresa i la desigualtat? Què té a veure tot això amb nosaltres, amb els nostres estils de vida, amb la nostra fe?

El Papa Francesc a l'Encíclica Laudato Si', respon a aquestes qüestions amb una invitació a reflexionar i participar en una autèntica ecologia humana (LS 5), perquè no hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi sòcio-ambiental (LS 139). Insisteix en que el gran desafiament és respondre a la crisi econòmica, social i ambiental que amenaça avui el planeta i la humanitat; on els pobres són les principals víctimes.

Ens crida a escoltar tant el clamor de la terra com el clamor dels pobres (LS 49).

Des d'Enllaça't per la Justícia ens volem afegir a aquesta missió compartida amb una campanya de dos anys, amb la qual pretenem sensibilitzar i animar al compromís. La Cura de la Creació suposa un model diferent de desenvolupament, just, solidari i sostenible, amb una ciutadania global disposada a implicar-se i a canviar els seus hàbits de consum i un estil de vida centrat en el tenir. Les comunitats cristianes hem de "viure la vocació de ser protectors de l'obra de Déu", atès que "no consisteix en quelcom opcional ni en un aspecte secundari de l'experiència cristiana" sinó una exigència de la nostra fe i de l'anunci de l'Evangeli (LS 217).

Com a part de la Campanya s'utilitzarà un decàleg inspirat en l'Encíclica1, que resumeix els reptes fonamentals als quals ens enfrontem. Cada dos mesos s'abordarà uns dels 10 principis a través de la reflexió, la pregària, el testimoni dels empobrits, els compromisos personals i les propostes d'accions.

[1] Izuzquiza, D. SJ. "Decálogo verde para el siglo XXI" en Razón y Fe, tomo 272 (pag 195-205) nº1404, Octubre de 2015.