4. Apreciaràs la diversitat del nostre món

Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret (LS 33)

"En la varietat està el gust", diu un conegut refrany que expressa l'estima que la saviesa popular, feta d'experiència, concedeix a la diversitat. El quart principi del decàleg verd "apreciaràs la diversitat del nostre món", el transforma en manament, el que suposa que no complir-lo, no posar-lo en pràctica, comporta el perill de perdre-la.

Segons dades d'informes de l'ONU actualment es perden de l'ordre de 150 espècies animals per dia. Encara que les dades estadístiques poden deixar-nos freds o indiferents, ens parlen d'una realitat que passa i el que és greu és que, moltes de les espècies animals i vegetals que es perden, desapareixen sense que hàgim arribat a conèixer-les, amb tot el seu cabal d'informació i coneixement que ja no serà possible aprendre. La immensa majoria s'extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret (LS 33).

Estem tan habituats a disposar de gairebé tot, de coses que ens semblen il·limitades o que fàcilment podem obtindre, que només l'escassetat d'alguna cosa ens situa en la preocupació que puguem no disposar-ne o que haguem de lamentar la seva pèrdua. D'altra banda la recerca de solucions per obtenir recursos o beneficis particulars o públics de forma immediata ens porta a despreocupar-nos de l'afectació als altres o de la seva incidència en el futur, però, la cura dels ecosistemes suposa una mirada que vagi més enllà de l'immediat, perquè quan només es busca un rèdit econòmic ràpid i fàcil, a ningú li interessa realment la seva preservació (LS 36)

Guacamai vermell a l'Amazònia peruana, en perill d'extinció.

Solen atreure la nostra atenció situacions molt cridaneres que es refereixen als grans ecosistemes terrestres, com poden ser el deteriorament dels grans boscos tropicals o la reculada dels gels polars. No obstant això hi ha successos que ocorren en la nostra proximitat, com la reducció alarmant de la població dels pardals o de les abelles, o la progressiva degradació o desaparició d'ecosistemes agrícoles com la Vega de Granada, les hortes murciana i valenciana i altres innombrables espais fèrtils pròxims o en l'entorn de les nostres poblacions, que han estat durant segles font de suport i de

riquesa per a la població, i que han desaparegut o desapareixen davant la nostra indiferència o fins i tot amb la nostra participació. Aquestes transformacions que produïm en els nostres entorns amb actuacions moltes vegades precipitades, interessades, miops i egoistes per no mirar l'abast global, d'un futur ja actual, tenen conseqüències que van més enllà de l'aparença en tant que afecten els espais, a les persones i als éssers vius, a la sostenibilitat del conjunt.

L'atenció a aquestes transformacions, amb les seves conseqüències ambientals i socials, que es produeixen en el nostre entorn proper i que ens afecten directament, pot facilitar-nos la comprensió i la presa de consciència dels canvis i problemes que generen diverses actuacions humanes que es realitzen, motivades per un interès de benefici econòmic immediat, en llocs allunyats de nosaltres geogràficament, que suposen deteriorament del medi ambient, privació del mitjà de vida a éssers vius, abocats a la desaparició, i desplaçament obligat d'éssers humans dels seus llocs d'origen, amb totes les mancances i pobreses que això significa. De tot això tenim avui coneixement gairebé instantani per la informació que ens donen els diferents mitjans de comunicació i ho assumim com una cosa que permet mantenir el desenvolupament, el creixement i el nivell de consum, però cada vegada més conscients també que aquesta manera de vida que tractem de mantenir no és compatible amb la sostenibilitat de les fonts de vida que se'ns han donat per utilitzar-les i tenir-ne cura en el nostre planeta Terra. Ban Ki-moon, anterior secretari general de l'ONU va assenyalar la relació existent entre la cura de la biodiversitat i el desenvolupament sostenible: "Si no es conserva la biodiversitat no podrem assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible"

En general, solem descarregar o alleugerir la responsabilitat d'algunes de les nostres decisions perquè entenem que tenen un abast limitat, que només les decisions dels responsables públics o dels grans directius d'empreses tenen conseqüències que ens afecten a tots, però les nostres opcions com a ciutadans i les accions o hàbits quotidians als quals ens adherim, també les tenen a causa del "misteri de les múltiples relacions que existeixen entre les coses" (LS 20).

Si bé ens pot aclaparar aquesta realitat que percebem i de la que comencem a ser conscients, també pot encoratjar-nos saber que està a les nostres mans corregir-la o canviar-la.

Veus que clamen

César Tánguila

Poble kichwa

Prou de saquejar la nostra Amazònia

"A nosaltres ens fa mal, que la nostra identitat s'estigui perdent, ens perjudica la petroliera, la mineria, la fusta i altres qüestions més dels joves, en els quals la nostra cultura també està involucrada. Tota aquesta identitat es perd, aquesta manera es perd. Prou. En aquest cas, hem de lluitar entre tots, entre tots fem poble, sense la unió no hi ha força, per això cada un de nosaltres, pensem, raonem, posem la mà al pit per defensar el nostre medi ambient sense contaminació, perquè fins ara uns quants tenim els recursos sans però altres parts de les comunitats estan afectades i només els queda la misèria. Prou de saquejar la nostra Amazònia.

Els nostres avantpassats, ells no fallaven, eren els antropòlegs, els científics, els astròlegs, des de la natura ens ensenyaven a viure, a saludar, a compartir, a viure la cultura, la cosmovisió i això era l'espiritualitat.

Per això cal valorar-ho perquè la nostra identitat no es perdi, perquè aquests valors enforteixin la nostra vida, perquè sense la cultura no hi ha vida".

Luis Campuzano, "Sandalio"

Cantabria, España

La riquesa de la diversitat humana...

Després de més de 35 anys visitant presons i chopanos (tuguris on es refugien els que no tenen sostre) i acollint a la casa-comunitat a tantíssimes persones que ens arriben, bé per circumstàncies de la vida, bé per ordre de la "justícia" per acabar de complir la condemna, bé perquè busquen alternatives a una vida que no els satisfà i volen créixer com a persones, si hagués de sintetitzar molt (deixant de banda les trobades personals que sens dubte és el més important) el que hem après en aquests anys diria que des de la convivència real, (no només des de l'observació, el diagnòstic o la teràpia), tenim més fàcil accés al coneixement i també a la sanació de la diversitat humana.

Luis Campuzano, "Sandalio", porta molts anys fent comunitat, visitant presons i acollint a casa (Cantàbria) persones amb problemes i privats de llibertat. Ha fet teatre, cinema, literatura i arts plàstiques i el que més el preocupa és desenvolupar, descriure i contagiar una espiritualitat veritablement universal basant-se en experiències i no en creences. Una cosa urgent i necessari. (Continúa...)

La riquesa de la diversitat humana...

(... Continúa)

Altres aprenentatges de Luis Campuzano, "Sandalio", en la convivència amb persones acollides en la comunitat:

  • Que hem estat beneïts amb una gràcia extraordinària: conviure amb gent de tots els colors i continents, de molt diferents cultures, religions i caràcters. Això ens ha fet conscients de la increïble riquesa que conté la diversitat humana quan s'accepta com a tal.
  • Que hem vist la necessitat de reconfigurar la nostra ment i les nostres actituds per acollir i acceptar aquesta diversitat. Això ens ha portat a fer més grans i a universalitzar les nostres creences i conviccions, la nostra manera de veure i estar en el món, la nostra manera d'afrontar la realitat de cada dia.
  • Que en aquesta convivència diària hem experimentat una altra forma molt diferent de diversitat també humana: la de les tares, malalties, danys i ments retorçades que l'ésser humà pot portar dins seu i arrossega i expandeix per allà on vagi. Això ens ha fet més conscients de la nostra incapacitat i falta de preparació per fer front a aquesta diversitat insana que contamina la nostra biosfera i la nostra humanitat. I ens obliga a estar, per pura necessitat, en sintonia amb Ell que ens va regalar la tasca.
  • Que necessitem cada vegada més persones que es preparin per lluitar contra aquesta contaminació humana que tant de mal causa i que tan escassa reacció provoca; com si fos una cosa inevitable. Què important és una educació (no teòrica, si us plau) des de petits en els límits i privilegis de l'ésser humà! Aquesta lluita creiem que ha de ser des de la convivència i la fraternitat; no des de la distància i el desnivell que marquen les institucions i la professionalitat. Nosaltres que hem fet sempre aquesta tasca des de l'acollida, sentim que ens falta l'experiència de sentir-nos acollits.

Què pots fer (o deixar de fer)?

1. Parar-nos i pensar un moment en la meravellosa diversitat del nostre món (els animals, les plantes, les persones, les cultures, els paisatges) i valorar amb afecte i admiració a totes les criatures que formen la creació, perquè totes estem connectades i juguem un paper en aquest món.

Francesc d'Assís en el seu bell càntic, ens recorda el gran regal de parar-se i contemplar aquesta Mare Terra que ens sustenta, que produeix fruits amb flors acolorides, que ens descansa la mirada i també el cor.

2. Ser més respectuosos i tolerants amb els que són diferents, considerant-los part d'una diversitat que ens enriqueix

4. Consumir aliments procedents de l'agricultura i la ramaderia ecològica del nostre entorn que preservin les varietats locals enriquint la nostra diversitat.

3. Apropem-nos al diferent, a les comunitats d'immigrants, a les seves festes, als seus costums a les seves peculiaritats culturals obrint la ment i el cor.

5. El canvi climàtic és una amenaça a la diversitat. Mobilitzem-nos per canviar les coses i adoptar un estil de vida més ecològic i més humà.

6. Surt a la muntanya i contempla les meravelles de la creació, sent conscient que cal tenir cura de la natura per nosaltres i per les generacions futures. Pots aprofitar per plantar un arbre i sentir una relació més especial amb l'entorn.

7. Els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) 14 (Vida submarina) i 15 (Vida d'ecosistemes terrestres) estan molt relacionats amb la diversitat biològica del planeta. Pregunta't per la relació existent entre la cura de la biodiversitat i el model de desenvolupament humà sostenible i uneix-te a aquelles persones que defensen un món respectuós amb la diversitat.

8. Siguem conscients de la importància de la diversitat quan anem a comprar. Potser no ens havíem parat a pensar que hi ha vida més enllà de les grans multinacionals. Existeix, està molt viva i és molt diversa. Hi ha milers d'iniciatives econòmiques al llarg de tot el món que produeixen i distribueixen productes i serveis de manera diferent.

Siguem valents i fem un pas cap a les alternatives que ofereix l'Economia Social i Solidària en el nostre consum quotidià. En aquesta web pots veure algunes de les alternatives existents a Espanya pel consum del dia a dia:

Pregària

Déu omnipresent,
que estàs present en tot l'univers
i en la més petita de les teves criatures.
Tu que envoltes amb la teva tendresa tot el que existeix,
vessa en nosaltres la força del teu amor
per a que tinguem cura de la vida i la bellesa.
Inunda'ns de pau,
per a que visquem com a germanes i germanes,
sense fer mal a ningú.
Déus del pobres,
ajuda'ns a rescatar
als abandonats i oblidats d'aquesta terra
què tant valen als teus ulls.
Sana les nostres vides,
perquè siguem protectors del món,
i no depredadors,
perquè sembrem bellesa
i no contaminació i destrucció.

Descarregar l'arxiu del quart punt del decàleg verd "Apreciaràs la diversitat del nostre món":